บูชาท้าวเวสสุวรรณอย่างไรให้สำเร็จ พร้อมคาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ

ท้าวเวสสุวรรณในปีนี้บอกเลยว่ากระแสความเชื่อ ความศรัทธานั้นเพิ่มขึ้นทวีคูณอย่างรวดเร็วมาก ๆ ไม่ว่าไปทางไหนก็มักจะได้ยินไวรัลนี้ เรื่องอานุภาพที่ช่วยปกปักษ์รักษาให้ความปลอดภัยของท่านทำให้หลายคนที่กำลังกังวลเกี่ยวกับสถานการณ์ต่าง ๆ ก็พากันไปกราบไหว้บูชา ยิ่งไปกว่านั้นผู้ที่ไหว้บูชาท้าวเวสสุวรรณแล้วได้โชคได้ลาภกลับมา ก็ได้บอกต่อในโซเชียลมีเดียอีกด้วย เรียกได้ว่ายิ่งบูชาก็ยิ่งชีวิตปังแบบฉุดไม่อยู่เลยจริง ๆ วันนี้เราจะมาพาทุกคนมารู้จักกับท้าวเวสสุวรรณให้มากขึ้น พร้อมแนะนำการบูชาและขอพรให้สำเร็จแบบละเอียดกันค่ะ

ประวัติท้าวเวสสุวรรณ

ท้าวเวสสุวรรณ เป็นเทพเจ้าแห่งยักษ์ ซึ่งเป็นหนึ่งในจาตุมหาราช ผู้ทำหน้าที่คุ้มครองโลกมนุษย์ไม่ให้พวกเทวดาหรือยักษ์ที่มีมิจฉาทิฐิไปสร้างความเดือดร้อน สถิตอยู่บนสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา ซึ่งเป็นสวรรค์ชั้นที่ใกล้กับโลกของเรามากที่สุด โดยในรามเกียรติ์กล่าวว่าท่านเป็นพระโอรสของท้าวลัสเตียนกับนางศรีสุมณฑา มีพระอนุชานามว่า ท้าวกุเปรัน

ความเชื่อเกี่ยวกับท้าวเวสสุวรรณ

ความเชื่อเกี่ยวกับท้าวเวสสุวรรณนั้นปรากฏอยู่ในหลายศาสนา หลายประเทศ ไม่ว่าจะเป็น ท้าวกุเวร ของอินเดีย พระซัมภลของทิเบต ตัวเหวินเทียนหวังของจีน หรือแม้กระทั่งบิชามอนเทนของญี่ปุ่น และพระไพศรพณ์ของไทย มือขวาถือตะบอง มือซ้ายยกเสมอหน้าอกแสดงอาการห้ามปรามไม่ให้เทวดาทำมิชอบ เนื่องจากท่านมีหน้าที่ดูแลความสงบและผดุงความยุติธรรมในสวรรค์ สัญลักษณ์ของท่านได้ถูกนำมาเป็นสัญลักษณ์ของอัยการมาช้านาน เนื่องจากหน้าที่ของอัยการคือการรักษาความถูกต้อง รักษากฎหมายและความยุติธรรมดังเช่นเดียวกับองค์พระไพศรพณ์นั่นเอง

ตำนานเกี่ยวกับท้าวเวสสุวรรณ

ตำนานหนึ่งในอดีตเล่าว่า “ท้าวเวสสุวรรณ” นั้นเคยเป็นพ่อค้าขายน้ำอ้อย โดยท่านจะมีหีบคั้นทั้งหมด 7 หีบ แบ่งเป็นหีบสำหรับคั้นขาย 6 หีบ และอีก 1 หีบเป็นหีบคั้นน้ำอ้อยสำหรับไว้บริจาคทานให้กับผู้ยากไร้ ด้วยกุศลบุญนี้ ส่งผลให้ท่านได้รับการประทานพรจาก พระพรหม และ พระอิศวร พรนั้นส่งผลให้ท้าวเวสสุวรรณเป็นอมตะ และยังเป็นเจ้าของทรัพย์สมบัติมากมาย กลายเทพแห่งความร่ำรวยเงินทองมหาศาล

ส่วนอีกตำนานหนึ่งเชื่อกันว่า เดิมอดีตชาติของท่านได้สั่งสมผลบุญไว้มาก ส่งผลให้ชาติถัดมาได้เกิดเป็นกษัตริย์แห่งกรุงราชคฤห์ มีพระนามว่า พระเจ้าพิมพิสาร ซึ่งมีความศรัทธาในองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาก ครั้งเมื่อเจ้าชายสิทธัตถะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้า พระองค์ทรงเสด็จมาโปรดพระเจ้าพิมพิสารจนบรรลุโสดาบัน และพระเจ้าพิมพิสารได้ถวายพระเวฬุวันมหาวิหารให้พระพุทธเจ้าได้ประทับ และที่นั้นได้กลายเป็นวัดเวฬุวันซึ่งเป็นวัดแห่งแรกของพระพุทธศาสนาอีกด้วย ซึ่งเป็นอานิสงส์ใหญ่ ที่ทำให้ท่านได้ครอบครองวิมานที่สวยงาม และมีทิพยสมบัติมากมายมหาศาลนั่นเอง

ปางของท้าวเวสสุวรรณ

 • ปางพรหมาสูติเทพ เป็นปางที่ท่านเป็นเทพอยู่บนสวรรค์ชั้นพรหม มีพระวรกายสีทอง ภูษาของท่านก็เป็นสีทองเช่นกัน คอยบันดาลพรให้ผู้มาขอพรเรื่องโชคลาภเงินทอง
 • ปางจาตุมหาราช เป็นปางที่ท่านเป็นยักษ์ร่างใหญ่ รูปกายของท่านจะเป็นสีเขียวออกดำ สวมภูษาสีเขียว มือถือตะบองอยู่ตรงหว่างขา ดูแล้วน่ายำเกรง ปางนี้ช่วยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายไม่ให้ย่ำกรายคนที่มากราบไหว้ ใครที่รู้สึกเหมือนดวงตก เกิดอุบัติเหตุบ่อย ๆ แนะนำให้มากราบไหว้ท่านในปางนี้นะคะ
 • ปางเทพบุตรสูติเทพ เป็นปางที่ท่านเป็นเทพอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงส์ พระวรกายเป็นสีทอง สวมภูษาสีแดงสด อำนวยชัยประทานพรเกี่ยวกับความรัก รวมถึงความปรารถนาต่าง ๆ
 • ปางมนุษย์ เป็นปางที่ท่านช่วยอำนวยชัยให้กับผู้คนที่กราบไหว้ไม่ให้เจออุปสรรค คิดจะทำสิ่งใดก็สำเร็จราบรื่นไปได้ด้วยดี

พุทธคุณที่บังเกิดกับผู้บูชา

 • ช่วยให้มีโชค มีลาภ สามารถรักษาเงินทองทรัพย์สมบัติให้อยู่กับตัวได้มากขึ้น
 • กิจการค้าขาย ธุรกิจต่างๆ เจริญรุ่งเรือง
 • ใครที่ทำดี รักษาศีลชีวิตจะยิ่งพุ่งทะยานเพราะท่านเป็นผู้ส่งเสริมคนที่ทำความดี
 • ช่วยปกปักษ์ไม่ให้สิ่งชั่วร้ายมาทำอันตรายได้
 • คุ้มครองเด็กทารก นิยมนำยันต์มาติดเหนือเปลเด็กเพื่อป้องกันสิ่งที่มองไม่เห็นและมองเห็น
 • คุณแม่ที่เพิ่งคลอดควรบูชาท่านเพื่อให้คุ้มครองตัวเด็ก ไม่ให้สิ่งอันตรายเข้าใกล้
 • ช่วยให้ปราศจากโรคร้าย ความเจ็บป่วยต่าง ๆ จะบรรเทา ทุเลาลง เพราะท่านมีพรที่เป็นอมตะ
 • สามารถใช้ปรับแก้ฮวงจุ้ยไม่ดีให้กลายเป็นดีได้
 • ใครที่ทำงานเสี่ยงอันตราย เช่น ตำรวจ, ทหาร, นักผจญเพลิง หรือผู้ที่ต้องเดินทางไกลควรจะบูชาท่านไว้ จะช่วยให้แคล้วคลาดจากสิ่งอันตรายได้

เคล็ด(ไม่)ลับการบูชาท้าวเวสสุวรรณ

 • จุดสักการะธูป 9 ดอก
 • ถวายดอกไม้สีแดง 9 ดอก พร้อมดอกดาวเรือง หมากพลู หรือ ผลไม้มงคล เช่น ส้ม กล้วย และ สับปะรด
 • ตั้งนะโม 3 จบ (นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสสะ)
 • ระลึกถึงคุณบิดา มารดา และ ครูบาอาจารย์ทั้งหลาย ตลอดจน​พระพุทธ พระธรรม และ พระสงฆ์
 • ท่องคาถาบูชาท้าวเวสสุวรรณ 9 จบ เพื่อเป็นสิริมงคล
 • สามารถบูชาได้ทุกวัน ทุกเวลา
 • ยิ่งบูชาช่วงดึกเท่าไรยิ่งช่วยเพิ่มความขลัง

คาถาบูชา ท้าวเวสสุวรรณ

(นะโม 3 จบ)
อิติปิ โส ภะคะวา ยมมะราชาโน ท้าวเวสสุวรรณโณ
มะระณัง สุขัง อะหัง สุคะโต นะโมพุทธายะ 
ท้าวเวสสุวรรณโณ จตุมะหาราชิกา ยักขะพันตาภัทภูริโต 
เวส สะ พุ สะ พุทธัง อะระหัง พุทโธ ท้าวเวสสุวรรณโณ นะโมพุทธายะ 

          เพื่อน ๆ คนไหนที่อยากมูด้านการเงินการงานห้ามพลาดเลยค่ะ สามารถทำตามที่เราได้แนะนำไปได้เลยน้า แต่สำหรับใครที่เป็นสายชัวร์ ไหน ๆ ก็มูแล้วก็จัดชุดใหญ่ไปเลยล่ะกัน ขอแนะนำของดีบอกต่อของมูลีเจนด์เลยค่ะ อยากเสริมความร่ำรวยต้องจัดน้ำหอมมูเวสค่ะ น้ำหอมกลิ่นดอกไม้มงคลนานาพรรณ พร้อมกลิ่นกำยานเจือด้วยมวลสารจากธรรมชาติ ซึ่งผ่านพิธีศักดิ์สิทธิ์ ตัวช่วยที่เจ้าของธุรกิจหลายคนเลือกใช้ เนรมิตความร่ำรวย อำนาจ การงานปัง การเงินไม่ขาดมือ เสริมสิริมงคลให้ตัวเองและครอบครัวในราคาหลักร้อยแต่ได้ผลลัพธ์หลักล้าน 

More
articles