แจกมหามนต์บูชา : พญาอุมาลึงค์ คาถาหายาก

โอมนางพญาอุมาลึงค์
เทวีผู้มีฤทธิ์เป็นหนึ่ง บารมีเป็นสอง
ตบะเป็นสาม ความงามเป็นสี่
ความดีเป็นห้า เมตตาเป็นหก
มีจิตอนุเคราะห์ต่อสัตว์โลกเป็นเจ็ด
มีดวงใจเข้มแข็งดุจหนึ่งเพชรและอัญมณีมีอิทธิฤทธิ์เป็นแปด
รวมชาติกำเนิดทั้งแปดเป็นเก้า
นับทั้งพระเวทย์เจ้าเป็นสิบ

ขอยกเป็นบทพระคาถา
ภาวนาขอพรแห่งพระอุมาลึงค์เทวีผู้ศักดิ์สิทธิ์
ขอพรให้พระองค์จงทรงประทานอำนาจ
วาสนา บารมี ตำแหน่ง หน้าที่ ยศฐาบรรดาศักดิ์
เพชร นิล จินดา แก้วแหวนเงินทอง
เนืองนองหลั่งไหลมาเทมา
ด้วยเดชฤทธิ์ธา ของนางพญาอุมาลึงค์
ด้วยเทอญ

โอม……อะมะอุ มหาลาภะ
มหาลาภา อะมะระยะ
อุมาโรวา อุมารีวา นะมามิหัง
โอมอุมาติ มหาลาภา ประสิทธิเม ประสิทธิรับ
.
ใครอยากมาบูชาพญาอุมาลึงค์ หินดำโบราณ
ที่ปิ๊กได้รับจากเจ้าอาวาส
วัดแห่งหนึ่งในจังหวัดชลบุรี ขอเชิญนะคะ

อ.กรณ์พิมล ทรัพย์ทวีฤกษ์

More
articles