นาคามหาชัย คาถาศักดิ์สิทธิ์ ขลังที่สุดกว่าคาถาทั้งปวง

นาคามหาชัย คาถาศักดิ์สิทธิ์
ที่ลูกหลานสายญาณนาคราชใช้ขอพร
ขลังที่สุดกว่าคาถาทั้งปวง

มนต์คาถานี้ประจุพลังธาตุธรรม
อานุภาพของอักขระ
การสื่อสารกับพญานาคต้องใช้น้ำเป็นสื่อ
.
นำน้ำสะอาด 1 แก้ว ถือไว้ในมือ (แก้วต้องใสเท่านั้น)
ตั้งนะโม 3 จบ
“เอหิ ภูโต มหาภูโต
สะมะนุสโส สะเทวะโก
กะโรหิ เทวะ ทิตานัง
อาคัจเฉยะ อาคัจเฉหิ
พญานาคา เทวะ ทิตา
อาคัจเฉยะ อาคัจเฉหิ มานิ มามา” (สวด9จบ)
.
หากเกิดสัมผัสพิเศษ ขนลุก
สั่น ไม่ต้องกลัวหรือตกใจ ให้สวดต่อจนครบ
.
ลูกชื่อ – นามสกุล มีความมีความเชื่อ มีความศรัทธา
ในทิพย์ภาวะ และบุญบารมีแห่งองค์
เทพบุตรนาคราชทั้ง 4 ตระกูล
วิรูปักโข ฉัพพยาปุตตะ กัณหาโคตรมะ เอราปถะ
พญานาคทุกหมู่เหล่าในทุกทิศานุทิศทั่วสากลจักรวาล
ข้าพเจ้าขอถวายดอกไม้มงคล น้ำมันเครื่องหอม
และเครื่องบูชาสักการะนี้ ตลอดจนส่วนบุญส่วนกุศล
ที่ข้าพเจ้าได้สั่งสมมา ข้ามภพ ข้ามชาติ
จงสำเร็จแด่องค์เทพบุตรนาคราช
ตลอดถึงนาคราชทุกหมู่เหล่า
จงรับและจงประทานพรอันประเสริฐ
ให้บังเกิดปาฏิหาริย์ มีทรัพย์สมบัติอันมั่นคง
ดำรงตนเพื่อประกอบคุณงามความดี
และสร้างบุญกุศลได้ตลอดไป
จนกว่าจะถึงซึ่งนิพพาน

ขอคำอธิษฐานนี้จงเกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้า
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ด้วยเทอญฯ

ให้ท่านตั้งจิตอธิษฐานขอพร
พญานาคราชที่ท่านเคารพบูชา 1 ข้อ
อย่างละเอียดชัดเจนที่สุดเท่าที่จะนึกได้
(ท่านสามารถเปล่งวาจาอธิษฐานได้)
กราบพระและพญานาคราช 3 ครั้ง

ปัจฉิมัสะมิง ทิสาภาเค สันติ นาคา มะหิทิกา
เตปิ ตุมเห อะนุรักทันตุ อาโรคะเยนะ สุเขนะ จะ

หลังจากสวดมนต์เสร็จ ให้นำน้ำในแก้วนั้นมาปะพรม
ที่ศรีษะ ท้ายทอย ใบหน้า มือทั้งสองข้าง และนำไปอาบ
เพราะน้ำในแก้วนี้ เป็นดั่งน้ำแห่งมนตรา
ประจุพลังธาตุธรรม อานุภาพของอักขระ
ที่เราได้กล่าวสวดมนต์อย่างมีจิตศรัทธา
.
การขอพรใดๆ ที่ไม่เกินวาสนาบารมี
ย่อมประสบความสำเร็จ สมหวังดังปรารถนา

อ.กรณ์พิมล ทรัพย์ทวีฤกษ์

อ.กรณ์พิมล ทรัพย์ทวีฤกษ์ (อ.ปิ๊ก)
ติดต่อเสริมชะตาลงนะหน้าทอง
สักยันต์ลายมือ ดูดวงได้ที่
LINE : @mou.legend
Call : 0814966422
.
หากท่านเป็นคนมีความศรัทธา มีความเชื่อและเป็นสายมู
อย่าลืมกดติดตามเพจ MOU legend เทพบันดาลรวย
https://www.facebook.com/moulegendnaga?mibextid=ZbWKwL

More
articles