คาถาบูชา ตรีศูลอาญาสิทธิ์

หลังจากที่ อ.ปิ๊ก ได้บวงสรวงตรีศูลอาญาสิทธิ์
แห่งเดียวในประเทศไทย สำเร็จ
จึงได้ภาวนา เขียนคาถาพร้อมคำแปล
เพื่อสักการะบูชา ตรีศูลฯ
“โอม นะ มะ ศิ วา ยะ ตรีศูลาวุทธัง”
โดยนำไปรวมกับคาถาศาสตราวุธทั้ง ๕
เพื่อให้ลูกศิษย์ หรือผู้ไปสักการะขอพรทุกท่าน
ได้น้อมจิตน้อมใจตาม เมื่อกล่าวคาถาบทนี้

.
คาถาบูชา ตรีศูลอาญาสิทธิ์
มีอำนาจเหนืออุปสรรคทั้งปวง มีอานุภาพ
ถอนอาถรรพ์ ปัดเป่าศัตรูหมู่มาร
ภูตผีปิศาจ มีอิทธิฤทธิ์มากมายเหลือคณานับ
อีกทั้งยังเป็นสัญลักษณ์ของ
โชคลาภความร่ำรวย และอุดมสมบูรณ์
.
ซึ่งพระคาถานี้รวมอาวุธห้าประการที่ถือว่ามีอิทธิฤทธิ์คือ
1.ตรีศูล ของพระศิวะ คือการทำลายล้างสิ่งไม่ดี
และสร้างสิ่งดีขึ้นมาใหม่ ตรีศูลนี้จะบันดาลความมั่งคง
ความโดดเด่นทางชื่อเสียง แถมยังมีเงินทองอยู่เนืองนิจ

2.กงจักร…ของพระนารายณ์ ตามลัทธิพราหมณ์ถือว่า
กงจักรสุทรรศน์ของพระนารายณ์นี้ปราบได้ทั้งสวรรค์
อสูร และใต้บาดาล มีอิทธิฤทธิ์มากมายเหลือคณานับ…

3. วชิราวุธ..อาวุธประจำกายพระอินทร์ที่ปราบมารร้ายและอสูร

4. ไม้เท้า…(กระบอง) ขององค์ท้าวเวสสุวรรณ
ช่วยป้องกันภัยอันตรายจากภูตผีปิศาจและสิ่งลี้ลับ
และช่วยเสริมดวงทางด้านการเงินให้มีทรัพย์

5. นัยเนตร…ของท่านพญายมราช ที่เพ่งแล้วภูตผีทั้งหลาย
จะมอดไหม้ไปเป็นจุลมหาจุล

โอม นะ มะ ศิ วา ยะ ตรีศูลาวุทธัง
นาราย ยะสะ จักกะราวุทธัง
สักกัสสะ วชิราวุทธัง
เวสสุวันนะสะ คะธาวุทธัง
ยะมะสะ นัยนาวุทธัง
ปัญจอาวุทธานัง เอเตสังอานุภาเวนะ
ปัญจะอาวุธธานัง ภัคคะภัคขา
วิจุณนัง วิจุณาโลมัง มาเมนะ
พุทธะสันติ คัจฉะ อะมุมหิ โอกา เสติ ฐาหิ

ขออำนาจ ตรีศูล ศาสตราวุธแห่งพระอิศวรเจ้า
ขออำนาจ จักราวุธ แห่งพระนารายณ์เจ้า
ขออำนาจ วชิราวุธ แห่งพระอินทร์
ขออำนาจ คฑาวุธ แห่งท้าวเวสสุวรรณ
ขออำนาจ นัยเนตร แห่งพญายมราช
ด้วยอานุภาพของศาสตราวุธทั้ง ๕
จงช่วยปัดเป่าอุปสรรค ศัตรูหมู่มาร
ภูติผีปิศาจ อาถรรพ์ทั้งหลาย
อันจะเกิดแก่ข้าพเจ้าทั้งในปัจจุบันและอนาคต
จงวิบัติหาย มลายสิ้นไป
ขอได้โปรดประทานอำนาจ วาสนา บารมี
ตำแหน่งหน้าที่ แก้วแหวน เงินทอง
เนืองนองหลั่งไหลมาเทมา
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปด้วยเทอญ
.

อ.กรณ์พิมล ทรัพย์ทวีฤกษ์

More
articles