8 ข้อ เปิดทรัพย์รับโชคจากองค์พญานาค

“เงินทอง เป็นของนอกกาย”
คำโบราณได้กล่าวไว้ ซึ่งก็เป็นจริงอย่างที่ว่าไว้ เงินทองไม่ได้อยู่ภายในร่างกาย ไม่ตายก็หาใหม่ได้เสมอ ทว่าช่องทางการหาเงินทุกวันนี้ ต้องแข่งขันกันอย่างหนัก ยิ่งกลุ่มคนทำธุรกิจยิ่งคู่แข่งเยอะ ส่งผลให้ความเชื่อเกี่ยวกับตำนานสายมู องค์นาคราชมีอิทธิพลต่อความเชื่อเรื่องเงินทองมาก แล้วในปี 2565 นี้ เป็นปีที่องค์นาคราชลงมาประทานพร ไม่ว่าจะขอสิ่งใดไป หากขอได้ตรงจุดปฏิบัติได้ถูกต้อง ประสบความสำเร็จทุกคน แต่น้อยคนนักที่จะได้รับพร เพราะไม่เข้าใจต้องขออย่างไรดี ในที่นี่มีคำตอบให้แล้ว

8 ข้อ เปิดทรัพย์รับโชค! จากองค์ พญานาค

ตำนานเล่าขานต่อกันมาว่านาคราชเป็นสัตว์ที่มีรูปร่างคล้ายงูใหญ่ แต่มีหงอนบนศีรษะ ลำตัวเป็นเกล็ดสวยสดงดงาม และมีอำนาจบารมีมาก เพราะใฝ่ในธรรมชอบขึ้นมาบนบก เพื่อฟังธรรมต่าง ๆ แล้ว พญานาค ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งความอุดมสมบูรณ์อีกด้วย เหล่าสาวกที่ต้องการบูชา ขอโชคทางการเงิน เปิดดวงร่ำรวย ควรบูชาให้ถูกต้อง มี 7 ข้อ ดังนี้

1. ควรถวายน้ำเปล่า ไม่ควรเป็นน้ำสี และเครื่องดื่มที่ผสมแอลกอฮอล์ห้ามเด็ดขาด เพราะผิดศีลองค์นาคราชไม่ชอบ

2. มีหมากพลูถวายด้วยในแต่ละครั้งที่บูชา ในการจัดพานหมากพลูต้องมีเครื่องเคียงต่าง ๆให้ครบ และต้องไม่มีตำหนิ

3. ดอกไม้ที่นำขึ้นถวาย จะเน้นไปทางดอกบัว ดอกมะลิ หรือดอกดาวเรืองก็ได้ แต่ต้องไม่มีตำหนิ ดอกสดสวยงาม

4. เคล็ดลับพิเศษ ที่แม่หมอสายมู จากมูลีเจนด์ใช้ถวายเป็นพิเศษ คือเครื่องหอมค่ะ นำน้ำเย็น ผสมน้ำมันหอมมูนากา หรือมูพญานาค ลอยด้วยกลีบดอกกุหลาบ หรือ กลีบดอกมะลิ เสริมความความหอมด้วยความประณีตเพื่อศิริมงคลพญานาคชอบน้ำเย็น ที่มีกลิ่นหอมเป็นอย่างยิ่ง

5. ผลไม้ที่ควรถวาย สามารถถวายได้มะพร้าว ส้ม กล้วย หรือผลไม้ที่มีในช่วงนั้น และความหมายต้องเป็นมงคล

6. ก่อนขึ้นถวายจะต้องตั้งจิตให้มั่นเป็นสมาธิและกล่าวท่อง “นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ” จำนวน 3 จบก่อน แล้วตามด้วยคาถาบูชาองค์ พญานาค 

ส่วนการบูชาด้วยการสวดมนต์ ให้บูชาด้วย “บทขันธปริตร” (ขันธปิตร) เพื่อแผ่เมตตาให้กับพญานาคราชทุกตระกูล ดังนี้

วิรูปักเขหิ เม เมตตัง เมตตัง เอราปะเถหิ เม
ฉัพยาปุตเตหิ เม เมตตัง เมตตัง กัณหาโคตะมะเกหิ จะ
อะปาทะเกหิ เม เมตตัง เมตตัง ทิปาทะเกหิ เม
จะตุปปะเทหิ เม เมตตัง เมตตัง พะหุปปะเทหิ เม
มา มัง อะปาทะโก หิงสิ มา มัง หิงสิ ทิปาทะโก
มา มัง จะตุปปะโท หิงสิ มา มัง หิงสิ พะหุปปะโท
สัพเพ สัตตา สัพเพ ปาณา สัพเพ ภูตา จะ เกวะลา
สัพเพ ภัทรานิ ปัสสันตุ มา กิญจิ ปาปะมาคะมา

อัปปะมาโณ พุทโธ อัปปะมาโณ ธัมโม อัปปะมาโณ สังโฆ ปะมาณะ วันตานิ
สิริงสะปานิ อะหิ วิจฉิกา สะตะปะที อุณณานาภี สะระพู มูสิกา กะตา เม รักขา กะตา เม
ปะริตตา ปฏิกกะมันตุ ภูตานิ โสหัง นะโม ภะคะวะโต นะโม สัตตันนัง สัมมาสัมพุทธานังฯ

ข้าพเจ้า (ชื่อ/นามสกุล) ………………. ผู้ดำรงอยู่ในพระพุทธศาสนา มีความศรัทธาในทิพย์ภาวะ และบุญบารมีแห่งองค์เทพบุตร เทพธิดา นาคราชทั้ง 4 ตระกูล วิรูปักโข ฉัพพยาปุตตะ กัณหาโคตรมะ เอราปถะ อันมี องค์พญาวิรูปักษ์เขมหานาคราชเจ้าวิสุทธิเทวา องค์พญาอนันตนาคราช  องค์พญานาคาธิบดีศรีสุทโธวิสุทธิเทวา องค์พญาพิงคอัฆคินทร์นาคราช  องค์อินทรานาคราช หรือ องค์อินทร์คำไหล พญาสนธินาคราชเจ้าวิสุทธิเทวา  และพญานาคทุกหมู่เหล่าในทุกทิศานุทิศทั่วสากลจักรวาล

ข้าพเจ้าขอถวายอามิตบูชาเหล่านี้ อันนี้ น้ำมันเครื่องหอมลอยดอกไม้ ผลไม้ และเครื่องบูชาสักการะนี้ ตลอดจนถึงกุศลผลบุญที่ข้าพเจ้าได้สร้างสั่งสมมาข้ามภาพข้ามชาติ และบุญกุศลในกาลปัจจุบัน จงสำเร็จแก่องค์เทพบุตรนาคราช เทพธิดานาคราชตลอดถึงนาคราชทุกหมู่เหล่าจงรับและจงประทานพรอันประเสริฐให้บังเกิดความสุขความเจริญ มีเสน่ห์เมตตามหานิยม บังเกิดโชคลาภ ความร่ำรวย โชคดี ตลอดจนถึงขอให้มีที่ดิน ที่อยู่อาศัย มีทรัพย์สมบัติอันมั่นคง ดำรงตน เพื่อประกอบคุณงามความดี และสร้างบุญกุศลได้ตลอดไป ขอคำอธิษฐานนี้ จงเกิดขึ้นแก่ข้าพเจ้า ครอบครัวของข้าพเจ้า ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ด้วยเทอญ

อะ มุ หะ กะ สุ ภุ นะ ยะ คะ อะระหัง พุทโธ นะโมพุทธายะ
นาคี นาคะ ลาโภ ลาภะ โภคา โภคะ นะมามิหัง ประสิทธิมัง นะโมพุทธายะ มะอะอุ

เมตตัญจะมหาลาโภ ปิโยนาคะ ขันธะปริตรตัง

แล้วขอในสิ่งที่ปรารถนาที่สุดเพียง 1 เรื่อง ต่อการภาวนา เท่านั้น

7. แนวทางในการขอพร ให้ขอในสิ่งที่ทัดเทียมกับบารมีของตนเอง ไม่ขอเกินตัว หากต้องการเงินทอง สามารถขอว่า “ให้ลูกสมปรารถนาในเรื่อง…………. ณ กาลบัดเดี๋ยวนี้” แทนการขอว่า “ขอให้ลูกมีเงินสิบล้านเข้าบัญชี” ควรขอเพียงครั้งละ 1 เรื่องเท่านั้น

8. ปฏิบัติธรรมเป็นประจำและสวดมนต์ก่อนนอนทุกคืน เสริมบารมี เร่งให้กรรมดีทำงาน พรที่ขอไป ไม่ว่าจะศักดิ์สิทธิ์เพียงใด ก็หนีกฎแห่งกรรมไม่พ้น หากต้องการสัมฤทธิ์ไวที่สุด ต้องทำความดีให้กรรมเก่าตามไม่ทันนั้นเอง

นอกเหนือไปจากการขอพรการเงินจากองค์นาคาแล้ว ยังมีทางเลือกอื่นๆ ที่สามารถหนุนดวงเศรษฐีได้เช่นกัน แล้วที่กำลังเป็นกระแสในตอนนี้ คือน้ำหอม ซึ่งเป็นหนึ่งในสิ่งที่ไม่ว่าเพศหญิงหรือชายสามารถใช้ได้ทุกวัน เพื่อกลิ่นกายที่หอมรัญจวนใจ สร้างบรรยากาศที่ดีในการทำงาน

ปัจจุบันมีน้ำหอมที่ หอมดุจกายทิพย์ มูลีเจนด์ วางจำหน่ายทางออนไลน์แล้ว ผ่านการทำพิธีสายขาว อันเป็นมงคลทุกขวด ปลอดภัยไม่มีมนต์ดำ ทุกยอดสั่งซื้อจะถูกหักไปทำบุญส่วนหนึ่ง ซึ่งทางแบรนด์ มีให้เลือกครบทุกความต้องการ อยากเสริมดวงทางไหน เสริมเมตตา ค้าขายรุ่ง มีหมด พร้อมการันตีความเฮง ความปัง ด้วยยอดสั่งซื้อถล่มทลายตลอดทุกเดือน

สรุปแล้ว การขอพรจากองค์ พญานาค ในปีนี้ ถ้าปฏิบัติถูกต้องมีโอกาสรวยทางลัด รวยสายฟ้าแลบแน่นอน แต่ถ้าอยากเร่งการงาน การเงิน ให้รุ่งโรจน์ไว ๆ ต้องลองน้ำหอมสายมู มูลีเจนด์ MOU LEGEND น้ำหอมราคาหลักร้อย ผลลัพธ์หลักล้าน

เป็นอย่างไรกันบ้างคะ สายมูอย่างเราๆ ไม่ควรพลาดในการบูชาพญานาคกันแล้วล่ะค่ะ ยุคนี้ ไม่มู อยู่ยาก! เดี๋ยวจะคุยกับเค้าไม่รู้เรื่องนะคะ

More
articles