ยันต์ ปกปักรักษา เมตตา ค้าขายร่ำรวย

ยันต์ และการสักยันต์ เป็นตำนานสายมู อย่างหนึ่ง มีประวัติศาสตร์ความเป็นมานมนานตั้งแต่สมัยโบราณ สักเพื่อป้องกันศัตรู ป้องกันภูตผีปีศาจ และสักเพื่อให้แคล้วคลาดปลอดภัย การสักยันต์ เป็นการสักที่ต่างจากการสักทั่วไปที่มุ่งเน้นเรื่องความสวยงามหรือเพื่องานศิลปะ แต่การสักยันต์มีจุดประสงค์หลักในเรื่องของความเชื่อทางไสยศาสตร์ เช่น สักเพื่อให้มีโชคภาพ แคล้วคลาด ปลอดภัย อยู่ยงคงกระพัน และพ้นภัยจากภยันตรายทั้งหลาย มีความเชื่อว่า รูปแบบลายสักหรือยันต์แต่ละชนิดจะทำให้คุณที่แตกต่างกัน ผู้ที่ได้รับการสักยันต์จะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับข้อห้ามต่างที่แต่ละสำนักแต่ละอาจารย์กำหนดกฏเอาไว้ เช่น ห้ามด่าพ่อแม่ ห้ามลบหลู่ครูบาอาจารย์ เป็นต้น

การสัก คือ การเอาเหล็กแหลม ๆ มาแทงลงที่ผิวหนังเนื้อตัวด้วยวิธีการหรือเพื่อประโยชน์ต่าง ๆ กัน ใช้เหล็กแหล่มจุ่มหมึกหรือน้ำมันแท่งที่ผิวหนังให้เป็นอักขระ เครื่องหมายหรือลวดลาย  ถ้าใช้หมึกเรียกว่าสักหมึก ใช้น้ำมันเรียกว่าการสักน้ำมัน ส่วนคำว่า “ยันต์” ตามพจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน กล่าวเอาไว้ว่า ยันต์คือ ตารางหรือลายเส้นเป็นตัวเลข อักขระหรือรูปภาพที่เขียน สัก หรือแกะสลักลงบนแผ่นผ้าหรือผิวหนัง ไม้ โลหะ เป็นต้น ถือว่าเป็นของขลัง เช่น ยันต์ตรีนิสิงเห ยันต์พระเจ้า 5 พระองค์ เรียกเสื้อหรือผ้าเป็นต้นที่มีลวดลายเช่นนั้นว่า เสื้อยันต์ ผ้ายันต์ เรียกกิริยาที่ทำเช่นนั้นว่า ลงเลข ลงยัน

ยันต์ปกปักรักษา

ยันต์ปกปักรักษา หรือผ้ายันต์ปกปักรักษา  ที่เราต้องมีเอาไว้ติดตัวไว้สำหรับเดินทางไปไหน  เหมาะสำหรับผู้ที่เดินทางบ่อย ๆ หรือเอาไว้ติดบ้านปกป้องสิ่งไม่ดีต่าง ๆ ไม่ให้เข้ามากล้ำกลายภายในบ้านของเรา ผ้ายันต์ท้าวเวสสุวรรณ เป็นเจ้าแห่งภูตผีปีศาจ เป็นหนึ่งในท้าวจตุโลกบาลทั้งสี่ ผุ้คุ้มครองดูแลโลกมนุษย์สถิติอยู่บนสวรรค์ชั้นจาตุมหาราชิกา และมีภูตผีปีศาจเป็นบริวาร จึงมีความเชื่อกันว่า ผ้ายันต์ท้าวเวสสุวรรณช่วยป้องกันภูติผีปีศาจไม่ให้เข้าใกล้ได้ รวมทั้งมีคุณไสยและของอาถรรพ์ต่าง ๆ ท้าวเวสสุวรรณยังเป็นเทพแห่งความร่ำรวย ผู้คนจึงเคารพบูชาเพื่อความมั่งคั่งและร่ำรวย นิยมติดผ้ายันต์ท้าวเวสสุวรรณปิดไว้หน้าประตูบ้าน หรือวางไว้บนหัวนอน  

กระจกแปดเหลี่ยม รูปยันต์หยินหยางและสิงห์คาบดาบ

เป็นวัตถุมงคลไซเท้าหรือยันต์สิงห์คาบดาบ  เป็นที่นิยมอย่างมากสำหรับบ้านเรือนที่ฮวงจุ้ยไม่ดี  อย่างเช่น  ประตูหันหน้ารับทางสามแพร่ง  ทางตัน ทางโค้ง หรือ มีวัด โรงพยาบาล สุสาน รกร้าง อยู่ข้างบ้าน  หรือฝั่งตรงข้าม หรือมีอาคารสูงใหญ่ยันค้ำยันบ้านในระยะใกล้ ๆ ผู้คนนิยมนำมาติดที่หน้าประตูบ้าน โดยเชื่อกันว่าแก้เคล็ดได้  โดยสิงห์จะช่วยงับช่วยจับสิ่งร้ายอันตรายต่าง ๆ และช่วยปกป้องรักษาบ้าน

ผ้ายันต์วัดกัลยาณมิตร (ฮู้ซำปอกง)

เป็นผ้ายันต์วัดกัลยาณมิตรของหลวงพ่อโต หรือ ซำปอกง  ที่ชาวจีนหรือคนไทยเชื้อสายจีน  นิยมไปไหว้พระ ไหว้เจ้า  เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง  และครอบครัว  ขณะที่ทำพิธีอยู่ก็จะตั้งจิตอธิษฐานให้ตนเองละครอรบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเจริญรุ่งเรือง  ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ  และอุปสรรคต่าง ๆ กลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติไปเลยว่า  ถ้าใครไปไหว้ “ซำปอกง” จะต้องเช่าฮู้ซำปอกงมาติดเอาไว้ที่บ้าน  หากใครต้องการฮู้ซำปอกงมาติดไว้หน้าบ้าน  สามารถแวะไปกราบไหว้และบูชาผ้ายันต์ได้ที่วัดกัลยาณมิตร (วัดซำปอกง)  ถนนอรุณอัมรินทร์ตัดใหม่  แขวงวัดกัลป์ยาณ  เขตธนบุรี กรุงเทพ

ผ้ายันต์ศาลเจ้าพ่อเสือ (ฮั้วตั่วเล่าเอี๊ย)

เป็นผ้ายันต์วัดกัลยาณมิตร  ของหลวงพ่อโต หรือ ซำปอกง  ที่ชาวจีนหรือคนไทยเชื้อสายจีน  นิยมไปไหว้พระ ไหว้เจ้า  เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง  และครอบครัว  ขณะที่ทำพิธีอยู่ก็จะตั้งจิตอธิษฐานให้ตนเองละครอรบครัวอยู่เย็นเป็นสุขเจริญรุ่งเรือง  ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ  และอุปสรรคต่าง ๆ กลายเป็นธรรมเนียมปฏิบัติไปเลยว่า  ถ้าใครไปไหว้ “ซำปอกง” จะต้องเช่าฮู้ซำปอกงมาติดเอาไว้ที่บ้าน  หากใครต้องการฮู้ซำปอกงมาติดไว้หน้าบ้าน  สามารถแวะไปกราบไหว้และบูชาผ้ายันต์ได้ที่วัดกัลยาณมิตร (วัดซำปอกง)  ถนนอรุณอัมรินทร์ตัดใหม่  แขวงวัดกัลป์ยาณ  เขตธนบุรี กรุงเทพฯ

ผ้ายันต์ศาลเจ้าพ่อเสือ (ฮั้วตั่วเล่าเอี๊ย)

 ศาลเจ้าพ่อเสือ  หรือที่ชาวจีนเรียกกันว่า  “ตั่วเล่าเอี้ย”  ผู้คนนิยมกันเป็นอย่างมากในการไปกราบไหว้  เพื่อสะเดาะเคราะห์  เสริมมงคลอยู่รอดปลอดภัยให้แก่ตัวเองและครอบครัว รวมไปถึงให้ปัญหาและอุปสรรคต่าง ๆ ที่เคยขัดขวางกลับคลี่คลายและลดลงไป  ศาลเจ้าพ่อเสือนั้น  ตั้งอยู่ที่ ถนนตะนาว  แขวงศาลเจ้าพ่อเสือ  เขตพระนคร  กรุงเทพฯ  

ผ้ายันต์ศาลเจ้าพ่อเสือ (ฮั้วตั่วเล่าเอี๊ย)

หลวงปู่ไตฮงกภิกขุ  เป็นที่เคารพนับถืออย่างมากทั้งคนจีนและคนไทย  สามารถไปกราบไหว้ขอพรได้ทั่วไป  เพื่อให้ร่างกายแข็งแรง การงานประสบความสำเร็จ  และเมือ่ไปถึงแล้ว  ผู้คนยังนิยมบูชาผ้ายันต์หรือที่เรียกกันติดปากว่าฮู้แดง  ซึ่งมีพุทธคุณ ปกป้องคุ้มครองสถานที่อาศัย  โดยเชื่อกันว่าสามารถป้องกันอันตรายไม่ให้เข้ามาแก่ผู้คนที่อาศัยอยู่ในบ้านได้  และเสริมสิริมงคล  จึงมีผู้คนนิยมนำฮู้ไปติดประตูบ้าน   อาคาร ร้านค้า  หรือพกพา กับตัวไว้นั่นเอง

การสักทางด้านเมตตา

ส่วนใหญ่แล้วการสักยันต์ชนิดนี้จเน้นไปที่การค้าขาย  ความรักเสน่ห์หา  เช่น  การสักยันต์สาลิกา  ยันต์หงส์ทอง  ยันต์ไก่ฟ้า  ยันต์ไก่ป่าหากิน  ยันต์จิ้งจก ผสมกับว่านสาวหลง  ว่านจังงัง  ว่านเสน่ห์จันทร์  ว่านดอกทอง ว่านเพชรหึง  ตามแต่สูตรผสมของแต่ละสำนักนั้น ๆ   

             ยันต์การะเวก  ความหมายความเชื่อ  ใช้ในทางเมตตามหานิยม  เป็นเสน่ห์วิเศษดียิ่งนัก  เวลาเข้าไปหาใครก็ตาม เช่น ไปสมัครงาน  นัดสัมภาษณ์ นักร้อง  นักแสดง นักเทศน์  วิเศษยิ่งนัก

          ยันต์ตะกรุดมหาระงับ  ความหมาย ความเชื่อ  เป็นยันต์นะจังงัง  ยิง  ฟัน แทงไม่เข้า  

          ยันต์ตะกรุดโทน ความหมายความเชื่อ  ป้องกันอันตรายจากอาวุธทุกชนิด  

          ยันต์อาวุธทั้งสี่ ความหมายความเชื่อ  ป้องกันสารพันภูตผีปีศาจ  ถอนแก้คุณไสยได้ทุกอย่าง

          ยันต์โภคทรัพย์  ความหมายความเชื่อ เอาใส่ไว้ในกระเป๋าเงิน  ทำให้เงินพอกพูนเพิ่มขึ้น

          ยันต์พญาราชสีห์ ความหมาย ความเชื่อ  ทำให้คนเกรงขาม  เป็นตบะเดชะ  มีอำนาจ  

          ยันต์พญาเสือ  ความหมาย ความเชื่อ  ทำให้คนเกรงขามเวลาเดินป่าป้องกันสัตว์ร้าย

          ยันต์พญาหนุมาน ความหมายความเชื่อ  มีอำนาจอยู่ยงคงกระพัน  เมตตามหานิยม  

          ยันต์ท้าวเวสสุวรรณ  ความหมาย ความเชื่อ  ป้องกันภูตผีปีศาจได้ทุกชนิด  กันและแก้คุณไสย

           ยันต์พุทธคุณ ความหมายความเชื่อ  คุ้มกันสารพัดภัยแคล้วคลาดจากอันตราย

           ยันต์นางกวัก  ความหมาย  ความเชื่อ  สำหรับค้าขายให้มีกำไรดี ร่ำรวยเงินทอง 

            ยันต์พระเจ้าเปล่งรัศมี ความหมาย ความเชื่อ  ไปไหนนำติดตัวไปด้วยทำให้คนรักคนหลง

           ยันต์พุฒซ้อน  หรือยันต์พระเจ้าห้าพระองค์  ความหมาย ความเชื่อ  เป็นยันต์ที่โด่งดังมากมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน  ถือเป็นมหายันต์สุงสุดกว่ายันต์ทั้งปวงอุปเทห์ใช้ได้  สารพัดประโยชน์ โดยเฉพาะยันต์พุฒซ้อนได้นำมาใช้ในการลงนะหน้าทอง เมตตามหานิยม โชคลาภ  ทำให้ผู้ใหญ่เมตตาต้องการเลื่อนขั้น  เลื่อนตำแหน่ง เป็นมหาเสน่ห์รุนแรง  

          ยันต์กันสะกด ความหมาย ความเชื่อ  กันอันตราจากโจร ผู้ร้าย  

         ยันต์หนุนดวง หรือ ยันต์โภคทรัพย์ 5 แถว  ความหมาย ความเชื่อ  เป็นอักขระขอมโบราณ 5 แถว ความยาว 7 นิ้ว กว้าง 2 นิ้วครึ่ง โดยแถวแรก เป็นคาถาเมตตามหานิยมแถวที่ 2 เป็นคาถาหนุนดวงชะตา แถวที่ 3 เป็นคาถาแห่งความสำเร็จ  แถวที่ 4  เป็นคาถาราศีประจำตัว  และแถวที่ 5 เป็นคาถามหาเสน่ห์  และแต่ละแถวจะมีพระปิดตา ช่วยเปิดช่องทางในการทำธุรกิจคอยหนุนเรื่องการค้าให้ก้าวหน้า  มั่นคงยิ่งขึ้น  ถ้าคนดวงไม่ดี  การสักต้องสักเป็นยันต์หนุนดวง หรือยันต์โภคทรัพย์ 5 แถว  เพราะถือว่าเป็นยันต์คุณพระ   ที่มีพลังอานุภาพครอบคลุมทุกด้าน  สามารถที่จะเกื้อหนุนดวงที่ตกต่ำให้โดดเด่นขึ้นมาได้  

         เว็บของเราขายน้ำหอมสายมู กลิ่นหอมดุจกายทิพย์ และถ้าหากอยากอ่านตำนานสายมู เว็บของเราก็มีบทความตำนานสายมู , มูลีเจนด์ , Talisman  , ยันต์คาถาต่าง , ตำนานท้าวเวสสุวรรณ , ตำนานแม่ลักษมี , พญานาค, การขอพรต่าง ๆ ขอโชคลาภ , เมตตา ความรัก , เสน่ห์เมตตามหานิยม

More
articles