ขอพรท้าวเวสสุวรรณ 6 วัดดัง

 

ท้าวเวสสุวรรณ   คือ     องค์เทพที่ทำหน้าที่ในการผดุงความยุติธรรมในไตรโลก        คอยดูแลความเรียบร้อยบนสรวงสวรรค์ไม่ให้มีเทวดา    อสูร     หรือยักษ์ตนใดสร้างความเดือดร้อน   ท่านมีพลังอำนาจสูง  ค่อยปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายต่าง  ๆ  ให้กับผู้ที่บูชาเป็นประจำสม่ำเสมอ    และที่สำคัญคนคนนั้นต้องเป็นผู้ยึดมั่นในศีลธรรมด้วย    วันนี้มูลีเจ้นด์จะมาพาเพื่อน  ๆ   สายมูทุกคนไปกราบไหว้องค์พระเวสสุวรรณกันนอกสถานที่บ้าง  แอบกระซิบใครที่ไปมูกลับมาการเงินการงานกราฟพุ่งขึ้นอย่างต่อเนื่อง   ความปังที่ต้องบอกต่อ  ๆ กัน    จนทำให้ผู้คนจำนวนมากพากันไปอย่างคึกคัก   แล้วไหว้พระเวสสุวรรณวัดไหนดี วัดไหนปัง มาดูกัน

ท้าวเวสสุวรรณ วัดจุฬามณี (จังหวัดสมุทรสงคราม)

วัดจุฬามณี เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย เดิมมีชื่อเรียกว่า วัดแม่เจ้าทิพย์ สร้างมาแต่รัชสมัยสมเด็จพระเจ้าปราสาททอง เมื่อเอ่ยถึงการบูชา “ท้าวเวสสุวรรณ” หลายคนจะนึกถึงที่ วัดจุฬามณี เป็นที่แรกๆ เพราะตำนาน การสร้าง ท้าวเวสสุวรรณ ที่วัดจุฬามณีนั้นแตกต่างจากที่อื่น เนื่องด้วยพระอาจารย์อิฏฐ์ เจ้าอาวาสปัจจุบันของวัดฯ ได้ฝันเห็นท้าวเวสสุวรรณ ในนิมิตนั้นองค์ท่านได้พาพระอาจารย์อิฏฐ์ไปเที่ยวชมยมโลกจนทั่ว พระอาจารย์อิฏฐ์จึงตั้งอธิษฐานเป็นสัจจะวาจาไว้ว่า ถ้ากลับไปในโลกมนุษย์ครั้งนี้จะทำการตั้งรูปปั้น ท้าวเวสสุวรรณไว้กลางวัดเสมือนเป็นการขอบคุณและการให้ความเคารพแก่ท่าน ในนิมิตพระอาจารย์อิฏฐ์ก็ได้บอกความประสงค์นี้แก่ท่านท้าวเวสสุวรรณไป ท่านจึงบอกกลับมาว่า หากจะปั้นฉันจะต้องไปตามช่างปั้นท่านหนึ่งที่อยู่ในจังหวัดเพชรบุรี ต้องให้ช่างผู้นี้เป็นผู้ปั้นเท่านั้น และนั่นจึงกลายเป็นตำนานที่มา ที่ทำให้ ท้าวเวสสุวรรณ แห่ง “วัดจุฬามณี” ได้รับแรงศรัทธาจากผู้คนล้นหลาม

คาถาบูชาพระเวสสุวรรณ

         จุดธูป 9 ดอก พร้อมดอกกุหลาบแดง 9 ดอก
แล้วตั้งนะโม 3 จบ ระลึกถึงคุณพระพุทธ พระธรรม
พระสงฆ์ บิดา มารดา และครูบาอาจารย์ทั้งหลาย
แล้วท่องคาถาท้าวเวสสุวรรณตามดังนี้

       ปุตตะ กาโม ละเภปุตตัง ธะนะกาโมละ เภธะนัง
อัตถิกาเย กายะยายะ เทวานัง ปิยะตัง สุตวา
       อิติปิโส ภะคะวา ยมมะราชาโน ท้าวเวสสุวรรณโณ 
มรณังสุขัง อะหังสุคะโต นะโมพุทธายะ 
       ท้าวเวสสุวรรณโณ จตุมหาราชาชิกา
ยักขะพันตาภัทภูริโต เวสสะ พุสะ พุทธัง อรหัง พุทโธ
ท้าวเวสสุวรรณโณ นะโม พุทธายะ 

ท้าวเวสสุวรรณ วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร

วัดสำคัญของประเทศไทยที่เป็นพระอารามหลวง         เป็นราชวรมหาวิหารชั้นเอก      นอกจากนั้นแล้วยังเป็นวัดประจำรัชกาลที่   8  ตั้งอยู่ในเขตพระนครชั้นใน         มีสิ่งก่อสร้างที่โดดเด่นบริเวณหน้าวัด   คือ “เสาชิงช้า” ภายในวัดมีพระพุทธรูปสำคัญอยู่    3    องค์    คือ                          พระศรีศากยมุนี
              พระพุทธตรีโลกเชษฐ์ 
              พระพุทธเสรฏฐมุนี 
บริเวณด้านหลังพระอุโบสถมีท้าวเวสสุวรรณองค์เก่าแก่    หล่อด้วยสำริดเคลือบสีเขียว  ประดิษฐานให้ได้สักการะบูชากันอีกด้วย

 • ที่ตั้ง : 146 ริมถนนตีทอง 1 ถนนบำรุงเมือง หน้าวัดออกทางถนนอุณากรรณ แขวงเสาชิงช้า เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร

คาถาบูชาพระเวสสุวรรณ

      จุดธูป 9 ดอก และถวายดอกกุหลาบ 9 ดอก
ตั้งนะโม 3 จบ 
นะโม ตัสสะ ภะคะวะโต อะระหะโต สัมมาสัมพุทธัสสะ

เวสสุวรรณโณ มะเหสักโข ยักขะราชา มะหิทธิโก

ตังปูชะนาวะเสเนวะ โส มัง รักขะตุ สัพพะทา
อันตะราโย จะ นัสสันตุ ปาปัคคะโห จุปัททะโว
วัฑฒะตัง โข มะมัง ลาโภ สะทา โสตถี ภะวันตุ เมฯ 

ท้าวเวสสุวรรณ วัดสุทธาราม

วัดดังย่านธนบุรี  ที่ได้สร้างองค์พระเวสสุวรรณปางยักษ์ขนาดใหญ่ ผู้คนมักไปกราบไหว้บูชาขอเรื่อง  การงาน  การเงิน  และแก้การมีอุปสรรคขัดขวางการทำงานในชีวิต ช่วยปัดเป่าสิ่งที่ไม่เป็นมงคลให้ออกไป   เหลือแต่ความเป็นสิริมงคลเท่านั้น    อีกทั้งวัดแห่งนี้ยังเปิดเป็นพิพิธภัณฑ์และมูลนิธิรัตนโกสินทร์  โดยภายในมีเครื่องล้างไตให้บริการอยู่เป็นสัดส่วน  พร้อมทั้งมีแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ดูแลอย่างดีอีกด้วย

 • ที่ตั้ง : เลขที่ 403 ซอยเจริญนคร 46 ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร 10600

คาถาบูชาพระเวสสุวรรณ

       ให้ทำการจุดธูป 9 ดอก พร้อมถวายดอกกุหลาบ 9 ดอก
แล้วตั้งนะโม 3 จบ ระลึกถึงคุณบิดา มารดา 
และครูบาอาจารย์ทั้งหลาย พร้อมทั้งระลึกถึงพระพุทธ 
พระธรรม พระสงฆ์ แล้วท่องคาถาท้าวเวสสุวรรณตามดังนี้

อิติปิ โส ภะคะวา ยมมะราชาโน ท้าวเวสสุวรรณโณ 
มะระณัง สุขัง อะหัง สุคะโต นะโม พุทธายะ 
ท้าวเวสสุวรรณโณ จาตุมะหาราชิกา ยักขะพันตาภัทภูริโต 
เวสสะ พุสะ พุทธัง อะระหัง พุทโธ ท้าวเวสสุวรรณโณ 
นะโม พุทธายะ 

ท้าวเวสสุวรรณ วัดเกตุมดีศรีวราราม ต.บางโทรัด อ.เมือง จ.สมุทรสาคร

วัดเกตุมดีศรีวราราม      เป็นวัดราษฎร์สังกัดคณะสงฆ์ฝ่ายมหานิกาย โดยบริเวณทางเข้าเจดีย์มีการประดิษฐาน รูปปั้นท้าวเวสสุวรรณ องค์สูงกว่า  5  เมตร น่าเกรงขาม มีประวัติมาอย่ายาวนาน  อายุร่วมร้อยปี  และแสดงปาฏิหาริย์มากมาย ซึ่งตามความเชื่อที่บอกกล่าวกันมาว่าหากใครได้เดินลอดตะบองของท่านท้าวเวสสุวรรณ  จะได้ลบล้างสิ่งไม่ดีให้หลุดพ้นออกจากตัว   ช่วยชักนำชีวิตให้ก้าวหน้าด้วยสิริมงคล

 • ที่ตั้ง : ตำบลบางโทรัด อำเภอเมืองสมุทรสาคร จังหวัดสมุทรสาคร 

ท้าวเวสสุวรรณ วัดราษฏร์ศรัทธาธรรม (วัดบางชัน) กรุงเทพมหานคร

วัดแห่งนี้เป็นที่ประดิษฐานของรูปหล่อท้าวเวสสุวรรณขนาดใหญ่    ตั้งอยู่โดดเด่นกลางหน้าศาลาอนุสรณ์  75    โดยที่นี่เปิดให้สักการะ 24 ชั่วโมง  ผู้คนที่มีความศรัทธามักจะขอให้ท่านช่วยประทานพรให้กิจการของตนค้าขายรุ่งเรือง   การงานมีความเจริญก้าวหน้า  ป้องกันเภทภัยทั้งจากสิ่งที่มองเห็นและสิ่งที่มองไม่เห็น   ซึ่งถือว่าที่นี่เป็นโลเคชั่นยอดฮิตสำหรับชาวกรุงฯ เลย    ก็ว่าได้ในการมาไหว้พระเวสสุวรรณ

 • ที่ตั้ง : เลขที่ 25 ซอยพระยาสุเรนทร์ 1 ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

คาถาบูชาพระเวสสุวรรณ

ตั้งนะโม 3 จบ
       ปุตตะ กาโม ละเภปุตตัง ธะนะกาโมละเภธะนัง 
อัตถิกาเย กายะยายะ เทวานัง ปิยะตัง สุตะวา
อิติปิโส ภะคะวา ยะมะราชาโน ท้าวเวสสุวรรณโณ 
มะระณัง สุขัง อะหัง สุคะโต นะโม พุทธายะ 
ท้าวเวสสุวรรณโณ จตุมะหาราชาชิกา
ยักขะพันตาภัทภูริโต
เวสสะ พุสะ พุทธัง อะหัง พุทโธ
ท้าวเวสสุวรรณโณ 
นะโม พุทธายะ 

ท้าวเวสสุวรรณ วัดไร่ขิง พระอารามหลวง จ.นครปฐม

วัดไร่ขิงเป็นวัดชื่อดังของเมืองนครปฐมที่มีผู้ศรัทธาพากันไปกราบไหว้อย่างต่อเนื่อง    และทางวัดได้มีรูปปั้นของท้าวเวสสุวรรณที่ผ่านพิธีบวงสรวง  และการเบิกเนตรโดยหลวงพ่ออิฏฐ์    วัดจุฬามณี      โดยองค์ท่านประดิษฐานบริเวณหน้าเจดีย์    ซึ่งท่านสามารถช่วยส่งเสริมเรื่อง    การงาน การเงิน  ความรัก    และปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายต่าง  ๆ  ให้ออกไปจากชีวิตได้    ทุกคนที่ได้ไปกราบไหว้ท่านต่างก็ได้รู้สึกเหมือนพลิกชีวิตตัวเองหลายต่อหลายคนแล้ว

  • ที่ตั้ง : ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม

ข้อควรปฏิบัติเมื่อบูชาพระเวสสุวรรณ

 • ห้ามประพฤติตนไม่ดีต่อผู้อื่น
 • ต้องครองศีล 5 ให้ได้
 • ไม่เป็นผู้ทำลายพระพุทธศาสนา
 • ไม่ประกอบอาชีพที่ทุจริต
 • ไม่เป็นคนเห็นแก่ตัว
 • ต้องเป็นผู้มีน้ำใจ มักให้ทานเสมอ

อยากเสริมความปัง แนะนำ “น้ำหอมมูลีเจ้นด์”

สำหรับเพื่อนๆ สายมูที่อยากกราบไหว้บูชาพระเวสสุวรรณ แต่ยังไม่สะดวกเดินทางไปด้วยตัวเองหรือใครที่เคยไปไหว้แล้วก็ตามอยากให้ความรู้สึกถึงแรงศรัทธายังอยู่ใกล้ตัวตลอดเวลาเพื่อให้มีสติและเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ      มูลีเจ้นด์ขอเสนอเป็นน้ำหอมสายมูของเราค่ะ รุ่น น้ำหอม  มูลีเจ้นด์ เวส  นั้นโดดเด่นด้วยกลิ่นที่เต็มไปด้วยมนต์ขลัง    ผ่านพิธีศักดิ์สิทธิ์มาแล้ว ช่วยให้กิจการค้าขายรุ่งพุ่งแรง ไม่มีร่วง ใครทำงานแล้วรู้สึกยังแป้กอยู่ แนะนำให้นำไปทาตอนไปทำงานรับรองว่าจะสามารถดึงดูดสิ่งดี ๆ เข้ามาในชีวิตได้ค่ะ   

ขอบคุณภาพจาก

 • MGR ONLINE
 • SANOOK

More
articles